General terms and conditions

Általános vásárlási feltételek

Cégadatok

Név: Laposa Birtok Kft.
Cégjegyzékszám: 19-09-514298
Székhely: 8261 Badacsonytomaj, Római út 197.    
Adószám: 11528988-2-19    
E-mail: iroda@bazaltbor.hu
Telefon: + 36 70 931 09 86 

Általános információk

A Laposa Birtok Kft., mint eladó által forgalmazott Laposa termékek megrendelhetők a www.bazaltbor.hu oldalon található telefonszámon, e-mail címen, illetve webes áruházunkon keresztül. Pincészetünkben – akárcsak a hagyományos üzletekben – alkoholt csak a 18. életévüket betöltött felhasználók vásárolhatnak.

A webáruház megtekintéséhez nem szükséges regisztráció, azt bárki szabadon megtekintheti.
 A webáruház a Laposa Birtok Kft. virtuális katalógusa, amely nem az aktuális készletlistát tükrözi.

Termékeink

A Laposa Birtok Kft. mindent megtesz a termékek alapvető tulajdonságainak minél hitelesebb feltüntetése érdekében, azonban egyes termékek esetében előfordulhat, hogy a megadott kép és a termék leírása között eltérés mutatkozik. Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, amennyiben ilyen jellegű problémát észlel, azt kérjük e-mailben szíveskedjen jelezni.  

A honlapunkon található termékleírások tartalmazzák a termék pontos megnevezését, valamint a bruttó vételárat forintban. (A termékek alatt feltüntetett árak kedvezmény nélküli palack árak.) A Laposa Birtok Kft. az árváltoztatás jogát fenntartja. A termékek minden esetben a vásárló részére elküldött eladási árlistán feltüntetett áron, illetve a részére visszaigazolt árakon kerülnek kiszámlázásra.

Regisztráció és rendelés

A regisztráció ingyenesen, online módon, adatlap kitöltése és elküldése útján történik. A hibásan
 kitöltött adatlapokból eredő téves teljesítésekért nem vállalunk felelősséget. A webáruházban történő vásárlással, illetve a telefonos vagy e-mailben tett megrendelést követően a felek között -távollévők között- kötött szerződés[1] jön létre. A szerződés nyelve: magyar. 

A vásárlási szándék elfogadásáról a Laposa Birtok Kft. telefonos megrendelés esetén szóban, internetes megrendelés esetén visszaigazoló e-mailben értesíti a vásárlót.
A webáruházban való 
vásárlás esetén a vásárló a megrendelt termékeket egy virtuális kosárba helyezéssel állíthatja össze. A rendelés elküldése előtt a kosár tartalma megtekinthető, lehetőség van a módosításra vagy a kosár tartalmának törlésére.

Megrendelését bármikor megváltoztathatja. Ez esetben hívja + 36 70 931 09 86-os telefonszámot, vagy írjon az iroda@bazaltbor.hu e-mail címre.

Rendelését a nap bármely szakában leadhatja. Minimális rendelési darabszám nincsen.  

A webáruház alkalmazásával, illetve e-mailben vagy telefonon tett megrendeléssel a felhasználó
 elfogadja az általános vásárlási feltételeket, azt magára nézve kötelezőnek ismeri el, a rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy tisztában van a rendelés menetével.

A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló a megrendelési oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Laposa Birtok Kft. nem tud felelősséget vállalni. A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

A webshopban kizárólag magyarországi címekre tudunk megrendeléseket felvenni. Ha külföldi címre szeretne rendelni, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az iroda@bazaltbor.hu email címen és kérje egyedi ajánlatunkat! 
 

Szállítás, rendelés átvétele

A rendeléseket 5 munkanapon belül tudjuk teljesíteni. A vásárló a megrendelés elküldésekor elfogadja a szállítási módot: futárszolgálattal, a házhozszállítást a DPD Hungária Kft. végzi. A kiszállítás a megadott címre 8-17 óra között történik, ezért kérjük, hogy olyan címre kérje a csomagot, ahol annak a fenti időintervallumban történő kézbesítése megoldható. A fizetés módja: a csomag átvételekor készpénzben.

Szállítási költség: 1500 Ft rendelésenként Magyarország teljes területén. A szállítás 15 000 Ft-nál nagyobb értékű megrendelés esetén az ország egész területén ingyenes.

A vásárló e-mailben értesítést kap a futárszolgálattól a küldeménye felvételi napján, illetve a
 kiszállítás napján, amely tartalmazza a küldemény csomagszámát, az utánvét összegét, a feladót, valamint adatait.

A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a futárszolgálat értesítést hagy, majd ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására (háromszori ingyenes kézbesítési kísérlet).

Futárunk csak abban az esetben jogosult a csomag átadására, amennyiben a megjelölt összeget a címzett kifizeti.

A webshopban kizárólag magyarországi címekre tudunk megrendeléseket felvenni. Ha külföldi címre szeretne rendelni, kérjük vedd fel velünk a kapcsolatot az iroda@bazaltbor.hu email címen és kérje egyedi ajánlatunkat!
  

Elállási jog

Távollévők között kötött szerződés esetén a vásárlónak jogában áll az áru kézhezvétele után 14 naptári napig elállni a vásárlástól, tehát amennyiben az árut sértetlenül 14 napon belül visszaküldi hozzánk, akkor annak ellenértékét visszaszolgáltatjuk. A fenti határidőbe az általános szabályok szerint a termék átvételének napja nem számít bele. Elállási szándékát személyesen, telefonon, postai úton, e-mailben jelzett egyértelmű nyilatkozattal, valamint a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletében található nyilatkozat-minta útján közölheti.

Kérjük, hogy az áru átvételekor minden alkalommal győződjön meg annak sértetlenségéről, mert elállás esetén csak sértetlen terméket tudunk visszavásárolni! A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli.

Személyes adatok védelme / Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelő adatai:

Név: Laposa Birtok Kft.
Cégjegyzékszám: 19-09-514298      
Székhely: 8261 Badacsonytomaj, Római út 197.    
Adószám: 11528988-2-19    
E-mail: iroda@bazaltbor.hu
Telefon: + 36 70 931 09 86 

Az adatkezeléshez kapcsolódó szolgáltatás:

hírlevél-küldés (közvetlen üzletszerzési célú megkeresések) 
vásárlás webshopban

A kezelt személyes adatok köre:

név, cím, email-cím, telefonszám 

A jelen nyilatkozat szerinti adatkezelés célja:

A weblap üzemeltetője, mint Adatkezelő által szolgáltatásai körében végzett vélemény- és piackutatás, közvetlen üzletszerzés, reklámhírlevél- és promóció célú ajánlatküldés illetve rendelések felvétele, vásárlás telje sítése, számla kiállítása.

A fenti személyes adatok kezelése az Adatkezelő által a weblapon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása és a Szolgáltatások továbbfejlesztése, illetve új szolgáltatások fejlesztése érdekében történik.

Adatkezelés időtartama:

A felhasználó által az adatkezelésre adott felhatalmazás visszavonásáig, de legkésőbb a weblapon nyújtott, fent körülírt szolgáltatások igénybevételi lehetőségének megszűnésétől (így különösen a hírlevélküldő-szolgáltatásról történő leiratkozástól, rendelés teljesítéstől és számla kiállításától) számított 5 (Öt) év.

Adatkezelés jogalapja és módja, adattovábbítás:

Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számla kiállításhoz. A Laposa Birtok Kft. weboldalán történő adatszolgáltatás önkéntes, a regisztrációval a vásárló hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap használatával a felhasználó teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek.

A Laposa Birtok Kft. a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslatok:

Ha a fenti adatvédelmi szabályokkal kapcsolatban kérdése van, forduljon a Laposa Birtok Kft.-hez a fent megjelölt elérhetőségek bármelyikének igénybevételével. A személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a regisztrált személy kérése esetén a Laposa Birtok Kft. megsemmisíti. Ezen felül a Laposa Birtok Kft. bármikor kész arra, hogy a kezelt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást adjon vagy azokat erre irányuló kérés esetén módosítsa.

Adatkezeléshez adott hozzájárulás:

A fentiek tudomásulvételével, mint a Laposa Birtok weblapjának felhasználója kijelentem, hogy a weblapon keresztül az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben az alábbi önkéntes, adatvédelmi tájékoztatáson alapuló és kifejezett nyilatkozatokat teszem az általam megadott és a jelen nyilatkozatban megjelölt személyes adataimmal összefüggésben:

- Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Adatkezelő – a weboldal Felhasználási szabályzatában foglaltak szerint – számomra hírlevél keretében termékeiről és szolgáltatásairól információt, reklámot, promóciós ajánlatot, illetve egyéb marketing célú küldeményt juttasson el a közvetlen megkeresés módszerével (közvetlen üzletszerzés) az általam rendelkezésre bocsátott személyes és elérhetőségi adatok történő kommunikáció útján.
- Önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Adatkezelő a fent megjelölt személyes adataimat regisztrálja és a fenti időtartamban és adatkezelési célok érdekében kezelje.
- Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatom a személyes adatok védelmét biztosító, az Infotv. szerinti hozzájárulásnak minősül.
- Megerősítem, hogy az adatkezelésre vonatkozó előzetes tájékoztatást teljes körűen megkaptam és annak ismeretében tettem a jelen nyilatkozatot.
- Kijelentem, hogy az általam a hírlevél-feliratkozás vagy megrendelés és vásárlás során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogait nem sértik.

Alkalmazott jogszabályok

A Laposa Birtok Kft. és a vásárlók közötti jogviszonyra, az adott vásárlási feltételekre a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a Polgári Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a jelen „Általános Vásárlási Feltételek” valamely rendelkezése érvénytelen lenne, az a továbbiakban nem alkalmazható és az érvénytelen rendelkezés helyett a törvényi előírások az irányadóak azzal, hogy a fentiekkel nem érintett rendelkezések továbbra is teljes hatállyal bírnak.

Minőségi kifogás esetén, a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület eljárását igénybe venni. Egyebekben fogyasztói panasszal az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál van lehetőség eljárás kezdeményezésére.


[1] Olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.